ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN LÝ
 • Nhận diện khuôn mặt theo cơ chế Filter
 • Cảnh báo tình trạng quên chấm công
 • Chấm công điện thoại (GPS, Wifi, Hình ảnh)
 • Chấm công camera AI
 • Đồng bộ Máy chấm công
 • Quản lý công và tách công theo từng dự án/từng chi nhánh
 • Ghim điểm đến và hình ảnh tại các điểm đến
 • Xem chi tiết lịch sử vào/ra và hình ảnh
 • Xuất dữ liệu chấm công từ Excel
 • Báo cáo số lượng vào/ra theo thời gian thực
 • Xuất báo cáo công, giờ công, đi muộn, về sớm, tăng ca, nghỉ phép, công tác, đi muộn…
Achamcong - Quản lý nhân sự, chấm công thông minh
1. QUẢN LÝ CA
 • Nhân viên Đăng ký ca làm
 • Quản lý xếp ca
 • Tự động xếp ca, phân ca
2. QUẢN LÝ NHÂN SỰ
 • Quản lý Hồ sơ nhân sự
 • Quản lý Khen thưởng
 • Quản lý Kỷ luật
3. QUẢN LÝ BÁO CÁO
 • Quản lý Hồ sơ nhân sự
 • Quản lý Khen thưởng
 • Quản lý Kỷ luật
4. QUẢN LÝ ĐƠN TỪ
 • Đề nghị nghỉ phép
 • Đề nghị đi muộn/về sớm
 • Đề nghị công tác/ra ngoài
 • Đề nghị tăng ca
 • Đề nghị thay đổi giờ vào ra
 • Đề nghị khen thưởng/kỷ luật
Achamcong - Quản lý nhân sự, chấm công thông minh
ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN
 • Chấm công và quản lý chấm công trên trên điện thoại
 • Quản lý thông tin người dùng
 • Quản lý gửi đơn từ, lịch sử, trạng thái gửi
 • Quản lý Báo cáo và lọc báo cáo
 • Quản lý cài đặt chung
 • Quản lý thông báo
 • Quản lý thông tin đi sớm ,về muộn
 • Quản lý quỹ phép năm, nghỉ lễ,…
 • Quản lý thông tin nội bộ
 • Bảo mật thông tin tài khoản
Achamcong - Quản lý nhân sự, chấm công thông minh
SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU ?

Hãy trải nghiệm để quản lý tài nguyên doanh nghiệp dễ dàng hơn!

Dùng thử ngay