• Đăng ký trên trình duyệt
  • Bước 1: Truy cập https://achamcong.net
  • Bước 2: Đăng ký tài khoản theo email, số điện thoại để trải nghiệm